Biodiesel en vigtig del af klimavenlig løsning

Tidligere energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen besøgte forleden virksomheden Emmelev A/S, der producerer biodiesel på rapsfrø.
Det intensive landbrug er en utrolig vigtig del af løsningen på klimaspørgsmålet.
Det mener folketingskandidat og tidligere energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Forleden besøgte han Emmelev A/S, som producerer biodiesel på grundlag af raps fra de danske marker, og han siger til Effektivt Landbrug, at biodiesel er et klimavenligt biobrændstof, der ikke skal lide under de negative strømninger, dieselbrændstof på det seneste har været udsat for.
”Jeg ser det som en vigtig del af den fremtidige og klimavenlige energiforsyning. Nu har vi – i de seneste 20-30 år – næsten ensidigt fokuseret på elproduktion, når vi har drøftet bæredygtig energiproduktion. I fremtiden skal vi også have fokus på brændstof til tung transport, for eksempel lastbiler og busser,” siger Rasmus Helveg Petersen til avisen.

Stor CO2-besparelse
Der er et besparelsespotentiale på 300.000 tons CO2 om året, hvis de godt 150 millioner liter traditionel diesel, der i dag anvendes til offentlig transport, blev erstattet med biodiesel, fremgår det af artiklen.
”Landbruget er en utrolig vigtig del af de klimaløsninger, vi skal finde i fremtiden. Og her er der tale om en produktion, der allerede fungerer og allerede er en del af løsningen,” sagde han efter en rundtur på Emmelev A/S.

Trækker i den rigtige retning
Trods betydelig modstand mod konventionelt landbrug i sit parti er Rasmus Helveg Petersen ikke bange for at erklære vigtigheden af, at en meget stor del at jorden i Danmark skal dyrkes intensivt, blandt andet med rapsdyrkning som et vigtigt element i sædskiftet, skriver Effektivt Landbrug.

”Det er helt oplagt. Landbruget har en kæmperolle at spille for at kunne begrænse CO2-udledningen, og her kan jeg jo se, hvor meget produktionen her på fabrikken bidrager med. Både biodiesel, rapsfrøkagerne og glycerinproduktionen trækker i den helt rigtige retning med sin totale udnyttelse af rapsfrøene til bæredygtige løsninger. Det har min fulde støtte,” siger han, og tilføjer at der naturligvis også skal være plads til økologi og mere ekstensiv og miljøskånsom produktion i Danmark.

Fortrænger importeret soja
”Udviklingen af biodieselproduktionen er nu så fremskreden, at vi udover at spare klimaet for CO2-udledning også fortrænger betydelig import af sojaprotein og glycerin. Begge dele er råvarer, som Danmark ellers må importere og fragte hertil fra fjerne lande,” forklarer Morten Simonsen, medindehaver af Emmelev-virksomheden.
Ikke mindst Arlas merpris for mælk fra GMO-frit foder har skubbet til afsætningen af rapskager til kvægbruget og fortrænger derved importen af sojaprotein i forbindelse med, at rapsfrøkager fra dansk produceret raps er 100 procent GMO-fri.

Eksporterer 25 procent
Emmelev A/S sælger 75 procent af produktionen i Danmark og resten til Sverige og Tyskland. I dag iblandes op til syv procent biodiesel i dieselbrændstoffet, der sælges i Danmark. I udlandet er det ofte mere, og i Sverige er det mere udbredt at køre med 100 procent biodiesel.
Emmelev A/S aftager fortrinsvis raps fra fynske planteavlere. I alt dyrkes i Danmark 178.000 hektar med raps, som resulterer i produktion af 160.000 tons biodiesel. Hele aktiviteten fra råvarefremstilling hos landmændene i form af rapsfrø og til afsætningen af alle elementerne fra Emmelev A/S kan ske indenfor en radius af 200 kilometer, skriver Effektivt Landbrug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *