Biodiesel mindsker luftforurening

Hvert år dør mindst 500 københavnere for tidligt af luftforurening, viser tal fra det Nationale Center for Miljø og Energi, og det menes, at partikler fra diesel-os spiller en stor rolle.
Men øget brug af biodiesel som brændstofkilde vil betyde færre skadelige stoffer i udstødningen. Det viser en undersøgelse, som Charlotte Sandström-Dahl fra AVL Motortestcenter i Jordbro har lavet for det svenske Trafikverket og Transportstyrelsen. Undersøgelsen viser, at mængder af partikler i luften fra biodiesel er langt mindre end fra almindelig diesel.
Når svenskerne interesserer sig for biodiesel hænger det sammen med, at brug af biodiesel i offentlig transport er langt mere udbredt i Sverige end i Danmark, og at mange busser i de store svenske byer udelukkende kører på biodiesel.
Herhjemme producerer Emmelev A/S i Otterup biodiesel af raps dyrket på de danske marker, og direktør Morten Simonsen fra virksomheden glæder sig over, at produktet kan være med til at mindske luftforureningen i byerne.
”Biodiesel er et alternativ til den fossile diesel og har den fordel, at partikelforureningen er langt mindre. At det så ovenikøbet produceres i Danmark og på grundlag af danske afgrøder er en ekstra gevinst,” siger Morten Simonsen.
Biodiesel har desuden en god klima-effekt netop fordi, det er produceret på basis af raps fra Danmark. Når råvaren er rapsfrø kan man ved brug af biodiesel skabe en CO2-fortrængning på omkring tre ton pr. hektar eller nogenlunde det samme som for ethanol udvundet af korn.
I Danmark er forbruget af diesel alene til offentlig transport på over 150 mio. liter. Bliver denne fossile olie erstattet af biodiesel, vil CO2-besparelsen være op imod 300.000 ton om året.
”Der er ingen tvivl om, at dansk landbrug hører til blandt de mest CO2-effektive i verden. Landbrug & Fødevarer har netop meldt ud, at målet er, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, og der gøres herhjemme en stor indsats med bl.a. præcisionsdyrkning ved brug af den nyeste teknologi for at leve op til ambitionerne,” siger Morten Simonsen.
Emmelev A/S produceret årligt xxx ton biodiesel på raps leveret af fynske landmænd samt af danske korn- og foderstofforretninger. En sidegevinst er produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som erstatter en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *