Ekstratørre rapskager er mere lagerfaste

Et samarbejde mellem Emmelev A/S og kvægbrugskonsulent John Jensen, Centrovice giver kvægbrugerne et bedre produkt til de samme penge.
Rapskager er meget væsentlige proteinkilder i køernes foder herhjemme. Til gengæld har rapskager også haft ry for at tage varme og brænde sammen i stakkene efter levering.
Det valgte Emmelev A/S, at gøre noget ved, og i et samarbejde med kvægkonsulent John Jensen, Centrovice har virksomheden udviklet en ny og ændret produktion af rapskager, hvor vandindholdet er lavere, og risikoen for problemer dermed er langt mindre.

John Jensen har i flere tilfælde som konsulent besøgt kvægfolk, som havde problemer med køerne, og hvor det viste sig, at rapskagerne var brændt sammen i stakken:
”Det er centralt, at køerne opdagede det først og reagerede med sygdom og mindre mælkeydelse. Efterfølgende fandt vi årsagen, da vi fik os gravet ind i stakken,” siger John Jensen. Omkostningerne er store – mistede køer, dyrlægeregninger og tabt fortjeneste på mælk.

Et lagerfast produkt
Når rapskager er for våde, kommer der gang i en proces, hvor der dannes mug i foderet og dermed svampetoksiner. Det siger sig selv, at det ikke er optimalt, forklarer John Jensen.
Han mener ikke, der er grund til at producenterne tilfører for meget vand – andet end at gøre produktet billigere pr. ton. Derfor har han sammen med Emmelev A/S udviklet et lagerfast produkt med et vandindhold på 7,5 procent i stedet for 12 procent. Landmanden betaler en højere pris, men får også en højere tørstofprocent, og risikoen for at det brænder sammen er langt mindre – faktisk kun teoretisk.
Højere pris pr. kg – samme pris pr. FeN
”Det er rigtigt, at vi konsulenter sammen med landmændene jagter omkostninger og foderbesparelser. Men her er der ikke tale om at rapskagerne bliver dyrere pr. FeN, men blot bedre,” siger John Jensen.
”Det viste sig også, da vi afprøvede de nye rapskager på fem bedrifter. Mælkeproducenterne var tilfredse med det nye produkt, som var helt lagerfast,” siger John Jensen.
Kvægbrugskonsulent John Jensen, Centrovice.

Slipper for at tilsætte vand
Nyt er også, at Emmelev A/S nu laver granulerede rapskager helt uden klumper, og som også kun indeholder 7,5 procent vand. Så slipper landmænd for at sætte vand til foderblandingerne for at opløse klumperne. Det betyder så en fordyrelse af produktet på 5,50 kr., men med et typisk rapsforbrug på 3FE pr. ko i døgnet svarer det til omkring 16 øre. Det er ikke mange penge for at få en vare, man ved, køerne ikke sorterer ud af fodermixet. De penge mener mange kvægfolk er givet godt ud,” siger John Jensen.
”Det er en klar fordel at være fri til at beslutte, hvor meget vand, der skal tilsættes og hvornår i blanderækkefølgen. Desto mindre vand i sommervarmen, desto mindre varme tager foderet til sig,” tilføjer han.

Raps er en god proteinkilde
John Jensen mener at de fynske landmænd har en fordel ved at Emmelev er tæt på:
”Det handler om gode og rene råvarer i foderblandingen. Rigtig meget foder sættes sammen af rapskager, rapsskrå og sojaskrå samt korn. Dermed kan vi altid ramme lige det proteinindhold og fedtindhold, vi ønsker. Raps og soja er de bedste proteinkilder, vi har, og mange landmænd har mangeårige erfaringer med dem,” siger John Jensen, som sætter pris på rapsskrå og rapskager:
”Alternativet til rapskager og rapsskrå er meget ofte importeret sojaskrå, typisk oversøisk, som kommer langvejs fra. Her gælder, at GMO-fri soja er dyrere, og mange mælkeproducenter vælger at levere mælken non-GMO for at hente en merpris på mælken. Rapskager og rapsskrå er altid GMO-frie, og raps har i alle forsøg lagt sammen vist sig at give det samme mælk som soja,” siger han.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *