Erling Bonnesen besøgte Emmelev A/S

Biodiesel kan blive en af fremtidens muligheder for at nedbringe CO2-belastningen, sagde Venstre miljø- og fødevareordfører efter besøget i Otterup.
Det lyder som en win-win situation for alle parter.

Sådan sagde Venstre miljø- og fødevarepolitiske ordfører, Erling Bonnesen, da han i sidste uge besøgte Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn og konstaterede, at danskproduceret bio-brændstof udvundet af raps fra danske marker i øget omfang kan bruges i biler, lastbiler og busser, som kører på diesel, og dermed nedbringe den danske CO2-udledning.
I forbindelse med mødet i Otterup sagde Erling Bonnesen, at dansk biodiesel er interessant som et af elementerne i en fremtidig dansk klimapolitik. Han hæfter sig ved, at biodiesel i dag iblandes almindeligt fossilt diesel og dermed er et kendt produkt, og han vil på Christiansborg arbejde videre med muligheden for at benytte sig mere af biodiesel i fremtiden.

Bruger danske rapsfrø
Bjarne Simonsen og Kent Gordon fra Emmelev A/S modtog Erling Bonnesen i Otterup, og de forklarer, at virksomheden producerer biodiesel på grundlag af danske rapsfrø. Biodiesel bruges herhjemme som tilsætning til fossilt diesel-brændstof og udgør syv procent af brændstoffet, men andelen af biodiesel kan øges. I bl.a. Sverige anvendes biodiesel som 100 procent brændstof i en del tunge køretøjer.

Rapsen dyrkes af danske landmænd og er en velkendt og afprøvet vinterafgrøde med en række fordele i sædskiftet og for miljøet. Landbruget arbejder ihærdigt på at nedbringe CO2-belastningen, og den danske produktion af raps på 180.000 hektar er en af de mest klimavenlige i Europa.

Erstatter importerede sojakager
Restproduktet, der udgør cirka 2/3 af den samlede mængde, bruges til proteinholdige og GMO-frie foderkager til kreaturer og erstatter dermed importeret sojaskrå fra andre verdensdele, hvor der ryddes regnskov for at tilgodese landbrugsproduktionen.
I Danmark er forbruget af diesel til offentlig transport på godt 150 mio. liter om året. Erstattes denne fossile olie af biodiesel, vil CO2-besparelsen være ca. 300.000 ton om året.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *