Hvad er Emmelev A/S?

Hvad er Emmelev A/S?

En af virksomhederne i Danmark, som producerer biodiesel, er Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn. En medarbejder i Landbrug & Fødevarer har stillet en række spørgsmål til medejer af Emmelev A/S, Morten Simonsen. Her følger spørgsmål og svar.

April 2020

Hvad producerer Emmelev og hvor anvendes det?

Emmelev A/S producerer fossilfri biodiesel baseret på raps fra danske marker. En sidegevinst er samtidig produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som kan erstatte en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele, samt produktion af raffineret glycerin. 10 procent af rapsfrøene bliver brugt til raffineret glycerin i pharmaindustrien.

Hvordan har Emmelev udviklet sig til den virksomhed den er i dag, hvor I bl.a. producerer glycerin til medicinalindustrien?

Emmelev Mølle blev etableret af Adrian og Maren Johansen tilbage i 1838, udviklede sig til traditionel korn- og foderstofforretning og har været i familiens eje lige siden. I år 2000 blev korn- og foderstofdelen solgt fra, og Emmelev A/S fortsatte med produktion af biodiesel, rapskager samt glycerin på grundlag af indkøbt raps.

Interessen for alternativer til den fossile diesel har været stigende over årene, og biodiesel iblandes i dag den fossile diesel efter en bestemmelse i et EU-direktiv. Biodiesel sælges i Danmark samt eksporteres til Sverige og Tyskland. Rapskagerne leveres til korn- og foderstofvirksomheder samt direkte til kvægbrugere og bruges som foder. Interessen for at bruge det danskproducerede NON-GM foder er stigende, og Emmelev har udviklet nye varianter af foderkagerne som er nemmere at håndtere for kvægbrugerne.

Hvordan er I kommet igennem udfordringerne forbundet med corona-virussen, og hvordan tror I det vil påvirke branchen?

Biodiesel er midlertidigt ramt af prisfald som en følge af prisfald på brændstof i forbindelse med, at forbruget er faldet og udviklingen på de internationale oliemarkeder. Prisudviklingen ventes at blive stabiliseret i takt med, at nedlukningen af dele af samfundet ophører og som resultat af prisforhandlingerne mellem de olieproducerende lande.

Hvordan bidrager I til bæredygtigheds-dagsordenen, og hvordan arbejder I med verdensmålene?

Både biodiesel og de proteinholdige foderkager er bæredygtige produkter, som erstatter henholdsvis fossil dieselolie til den tunge transport og import af sojaprodukter til landbrugets foderproduktion fra Sydamerika. En øget produktion og et øget salg af disse produkter i Danmark vil medvirke til at sænke det danske CO2-aftryk.

Hvilke markeder opererer I på, og hvor ser I potentiale?

Emmelev A/S opererer fortrinsvis på det danske marked og med eksport til Sverige og Tyskland. I takt med, at biodiesel bliver anerkendt som en del-løsning i arbejdet med at formindske CO2-udledningen ligger der gode muligheder i at øge iblandingen af biodiesel i fossil diesel og dermed øge salget. Der er ligeledes potentiale i salget af proteinrige foderkager til landbruget, da de erstatter import af sojaprodukter fra bl.a. Sydamerika.

 Hvordan arbejder I med produktudvikling fremadrettet?

Vi er opmærksomme på en række nye muligheder, og vi ser eksempelvis et potentiale i en række nye produkter til Aqua-sektoren, som har været inde i en periode med god vækst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *