OM BIODIESEL

Introduktion til biodiesel.dk

Dette website handler om bæredygtig biodiesel, som i Danmark og i resten af EU tilsættes fossil diesel for at mindske CO2-udslippet.

Med dette website vil vi orientere om biodiesel, herunder råvarer, produktion, forbrug samt egenskaber.

I Danmark produceres biodiesel på grundlag af raps dyrket på de danske marker samt på affald.

Websitet udgives af Daka ecoMotion A/S og Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn. De to virksomheder producerer langt hovedparten af den biodiesel, der bruges herhjemme.

Målet med sitet er ikke at reklamere for virksomhederne eller deres produkter, men at informere om biodiesel og tage del i debatten. Der vil være mulighed for at holde sig opdateret om nyheder og debat om biodiesel og klima, som er en del af hverdagen i medierne.

Biodiesel produceres på flere anlæg i Danmark og i resten af Europa

Biodiesel tilsættes fossil diesel. Men det er faktisk muligt udelukkende at bruge biodiesel i tanken på dieselbiler, busser og lastbiler. Det sker fx i Sverige, hvor en del af den tunge trafik kører udelukkende med biodiesel som brændstof. I mange andre lande er forbruget af biodiesel langt højere end i Danmark.

Biodiesel er Danmarks første avancerede brændstof til køretøjer. Dette bæredygtige brændstof fortrænger importeret fossil diesel i tanken, og det er med til at skabe grønne jobs i Danmark til gavn for klima og miljø.
Biodiesel er en del af bæredygtighedsdebatten og klimadebatten i Danmark og i resten af verden.

Vi byder velkommen til biodiesel.dk

Branchens virksomheder

Emmelev A/S

En af virksomhederne i Danmark, som producerer biodiesel, er Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn.

Emmelev Mølle blev etableret af Adrian og Maren Johansen tilbage i 1838, udviklede sig til traditionel korn- og foderstofforretning og har været i familiens eje lige siden. I 2000 blev korn- og foderstofdelen solgt fra, og Emmelev A/S fortsatte med produktion af biodiesel, rapskager samt glycerin på grundlag af indkøbt raps.

Emmelev A/S producerer fossilfri biodiesel baseret på raps fra danske marker. En sidegevinst er samtidigt produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som kan erstatte en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele, samt produktion af raffineret glycerin. 10 procent af rapsfrøene bliver brugt til raffineret glycerin i pharmaindustrien.

Interessen for alternativer til den fossile diesel har været stigende over årene, og biodiesel iblandes i dag den fossile diesel, efter en bestemmelse i et EU-direktiv. Biodiesel sælges i Danmark samt eksporteres til Sverige og Tyskland. Rapskagerne leveres til korn- og foderstof virksomheder samt direkte til kvægbrugere og bruges som foder. Interessen for at bruge det danskproducerede NON-GM foder er stigende, og Emmelev har udviklet varianter af foderkagerne som er nemmere at håndtere for kvægbrugerne.

Biodiesel er midlertidigt ramt af et prisfald som en følge af prisfald på brændstof i forbindelse med, at forbruget er faldet og udviklingen på de internationale oliemarkeder. Prisudviklingen ventes at blive stabiliseret i takt med prisforhandlingerne mellem de olieproducerende lande.

Både biodiesel og de proteinholdige foderkager er bæredygtige produkter, som erstatter henholdsvis fossil dieselolie til den tunge transport og import af sojaprodukter til landbrugets foderproduktion fra Sydamerika. En øget produktion og et øget salg af disse produkter i Danmark vil medvirke til at sænke det danske CO2-aftryk.

I takt med, at biodiesel bliver anerkendt som en delløsning i arbejdet med at formindske CO2-udledningen ligger der gode muligheder i at øge iblandingen af biodiesel i fossil diesel og dermed øge salget. Der er ligeledes potentiale i salget af proteinrige foderkager til landbruget, da de erstatter import af sojaprodukter fra bl.a. Sydamerika.

Vi er opmærksomme på en række nye muligheder, og vi ser eksempelvis et potentiale i en række nye produkter til Aqua-sektoren, som har været inde i en periode med god vækst.

Daka ecoMotion A/S

Daka ecoMotion er Danmarks eneste producent af 2. generations (2G), animalsk biodiesel. Fabrikken, der ligger i Løsning, fremstiller 2G biodiesel af animalsk fedt, der er udvundet af restprodukter fra slagterier og landbrug.

Hvert år producerer fabrikken 50.000 ton biodiesel, der sælges både på det danske marked og til udlandet. Der er i Europa i 2020 krav om, at 10 % af den energi, der bruges i transportsektoren, er bæredygtig for at begrænse klimapåvirkningen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Historien om ecoMotion
Før 2001 blev en stor del af det animalske fedt brugt til foder. Det satte det store udbrud af kogalskab i Europa en stopper for. Det betød, at man skulle finde nye anvendelser for restprodukterne.

Daka ecoMotion tog handsken op, opførte en ny fabrik, som siden 2008 har kørt nonstop og leveret CO2 besparende biodiesel til transportsektoren.

EcoMotion udfører omfattende kvalitetssikring og internationale certificeringer, der sikrer produkter af højeste kvalitet og bæredygtige processer.

Hvad er 2. generations, animalsk biodiesel?

  • 2G biodiesel er fremstillet af fedtet fra animalske restprodukter, fx landbrugets døde dyr og slagteriaffald, som af veterinære årsager skal destrueres.
  • Biprodukterne, der anvendes i 2G biodiesel, må i henhold til veterinær lovgivning hverken anvendes til gødning eller dyrefoder.
  • 2G biodiesel er en klar, næsten lugtfri væske, der bruges som brændstof i transportsektoren, typisk til personbiler, lastbiler, busser og færger

En bæredygtig produktionsproces

Det animalske fedt skal gennem en kompleks raffineringsproces, før det bliver til biodiesel:

  • Fedtet er 60 grader varmt og flydende, når processen starter.
  • Indholdet af frie fedtsyrer er typisk højt og derfor er det nødvendigt, at den kemiske proces foregår i to trin.
  • I den kemiske proces anvendes i første step en sur katalysator og i andet step en basisk katalysator.
  • Slutproduktet efter den kemiske proces indeholder en række mikrokomponenter, der skal fjernes. Derfor gennemgår animalsk biodiesel en afsluttende destillation, som sikrer at biodieselen har den relevante kvalitet og lever op til standarden for at kunne anvendes i transportsektoren.
  • Den færdige biodiesel opbevares i tanke ved fabrikken, hvorfra de danske olieselskaber afhenter den.