CASES

Lindø Port of Odense

Danmark største havn kører på biodiesel

To køretøjer på Lindø Port of Odense tanker i en forsøgsordning ren og klimavenlig biodiesel – for os er der et perspektiv i at kunne rulle mere biodiesel ud, siger adm. direktør Carsten Aa.

 Lindø Port of Odense får strøm fra tre store vindmøller på havnearealet, og næste skridt er biodiesel i tanken. Det siger adm. direktør Carsten Aa, Lindø Port of Odense, som har indledt et forsøgsprojekt, hvor to af havnens køretøjer bliver tanket en biodiesel.

I forsøgsordningen er det Emmelev A/S, som leverer den klimavenlige og fossilfri biodiesel. Carsten Aa, der i foråret 2020 blev nyvalgt som formand for Danske Havne, lægger ikke skjul på potentialet. Hvorfor skal verdens største mobilkran med en højde på 57,50 meter og en vægt på 824 ton, som havnen fik leveret i februar 2020, ikke køre på klimavenlig biodiesel i fremtiden, sagde han, da aftalen om forsøgprojektet blev præsenteret.

Adm. direktør Carsten Aa, Lindø Port of Odense.

Laver grøn omstilling

Biodiesel skal være med til at mindske Lindø Port of Odenses klimaaftryk – på Danmarks arealmæssigt største havn, som gør en stor indsats på en række områder for at gennemføre en grøn omstilling.

”Vi har en lang række dieseldrevne køretøjer herude. Lige fra gummigeder til kæmpestore kraner – og vi har fx verdens største havnemobilkran, der også er dieseldrevet. Så for os er der et perspektiv i at kunne rulle mere biodiesel ud. Vi har et stort dieselforbrug, siger Carsten Aa.

”Vi har en skarp grøn profil, og ligesom vi har kæmpestore projekter, har vi også små projekter, vi gerne vil være med i, hvis det kan være med til at fremhæve den profil,” tilføjer han.

Lilleholt er enig

”Jeg ser et kæmpestort potentiale. Vi skal af med den fossile energi – kul og olie – og vi skal have den grønne energi ind i stedet. Der er biodiesel absolut en fornuftig løsning. Der er en langt lavere CO2-udledning ved biodiesel end almindelig benzin og diesel,” siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har tidligere sagt, at han ser potentiale i, at biodiesel bliver en del af løsningen i forhold til at opfylde regeringens mål om at reducere CO2-udledningen i Danmark med 70 procent inden 2030.

Kører på ren biodiesel

Den diesel, man tanker ved tankstationerne rundt omkring i Danmark, består af omkring syv procent biodiesel, men i Danmark er der ikke mange, der kører på ren biodiesel eller en højere andel end syv procent, som de to køretøjer på havnen skal.

Tidligere klimaminister Lars Chr. Llleholt var med, da forsøgsprojektet blev præsenteret.

Morsø Turistfart

Morsø Taxi- og Turisttrafik putter biodiesel i tanken

Deltagerne på Kulturmødet på Mors i 2019 blev transporteret klimavenligt, og driftsleder Martin Josefsen opfordrer til, at biodiesel som brændstof bliver et krav i udbudsrunder af rutekørsel.

Biodiesel er ikke palmeolie, som rydder regnskove langt fra Danmark. Det kunne Socialdemokraterne energi-, klima- og forsyningsordfører Anne Paulin konstatere, da hun i besøgte Mors og korn- og foderstofselskabet Mollerup Mølle A/S, som har valgt at afprøve biodiesel som 100 procent brændstof i lastbilerne.

Også Morsø Taxi- og Turisttrafik deltog i mødet. Da driftsleder Martin Josefsen hørte om forsøget med at køre på ren biodiesel, valgte han at afprøve muligheden, og han forklarede Anne Paulin under mødet, at den danske biodiesel umiddelbart kan fyldes i tanken på dieselbiler, lastbiler og busser og vil dermed fortrænge 70-75 procent CO2. Martin Josefsen sagde, at han har fyldt 100 procent biodiesel i tanken på flere busser og dermed kørt klimavenligt bl.a. i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Hvis det offentliges udbudsmateriale på rutekørsler fx omfattede krav om grøn energi, kan den klimavenlige biodiesel få en større lokal klimarolle, mente han.

Morsø Taxi- og Turistfart sørgede for transport af tusindvis af gæster til og fra festlighederne i forbindelse med Kulturmødet

Tag fat på afgifterne

Hvis ellers politikerne tog fat på afgifterne på dette brændstof, kunne det udbredes endnu mere og blive et aktivt værktøj i det fremtidige klimaarbejde, sagde Martin Josefsen og opfodrede Anne Paulin til tage tilbage på Christiansborg og sikre bedre betingelser for dansk biodiesel, som her- og-nu kan blive et aktiv for klimaet, og som er lokalt produceret samt skaber lokale arbejdspladser.

Anne Paulin forklarede, at arbejdet med at skabe den nye klimalov fortsætter på Christiansborg:

”Jeg synes det er spændende, at der lokalt på Mors er et engagement omkring den grønne omstilling, ligesom det er godt for det videre arbejde, at jeg i dag har hentet viden om mulighederne,” sagde Anne Paulin.

”Biodiesel bliver aldrig den eneste løsning, men der vil gå noget tid, før tunge lastbiler og busser kan køre på el og biogas, og så kan biodiesel være en løsning, så vi henter nogle CO2-reduktioner hurtigt,” sagde Martin Josefsen, som undrer sig over, at biodiesel ikke spiller en positiv rolle i debatten.

Anne Paulin hentede viden om biodiesel hos driftsleder Martin Josefsen, Morsø Taxi og Turistfart (th).

Anne Paulin er lokalt folketingsmedlem, er socialdemokraternes energiordfører, forsyningsordfører og klimaordfører, kommer fra Skive og er valgt i Vestjylland. Lige nu forhandles der på Christiansborg om udmøntning af en ny klimalov, og dermed er biodiesel et godt lokalt indspark til politikerne i hovedstaden.