FAQ

Hvad er biodiesel?
Biodiesel er et alternativ til fossil diesel. I Danmark produceres to typer biodiesel:

Biodiesel baseret på raps fra danske marker. Fra rapsfrøene produceres proteinrige foderkager, der bruges til fodring af kvæg og erstatter importeret soja. 25% af rapsen raffineres til biodiesel, der kan anvendes af alle typer køretøjer – fra tog og skibe til personbiler, busser og lastbiler.

2G biodiesel produceres fra restprodukter og døde dyr fra landbruget. De animalske råvarer gennemgår en produktionsproces, der i sidste ende leder til produktion af biodiesel med de samme anvendelsesmuligheder som raps-baseret diesel.

Indeholder biodiesel fossil diesel?
Nej, men det kan blandes med fossil diesel. I Danmark har vi et såkaldt iblandingskrav for biodiesel. Det betyder, at en vis %-del af den diesel, man tanker, skal være biodiesel. I 2021 er iblandingskravet 7,6%.

Hvor meget biodiesel produceres der i Danmark?
Der produceres cirka 180.000 ton biodiesel om året herhjemme. Mængden omfatter både raps-baseret og 2G biodiesel.

Hvor kan jeg købe biodiesel?
Der er blandet biodiesel i al almindelig diesel, som tankes i Danmark, men i øjeblikket kan man ikke tanke 100% biodiesel her i landet.  I eksempelvis Sverige er det muligt at tanke ren biodiesel på flere hundrede tankstationer især i den sydlige del af landet. Herhjemme arbejder biodieselbranchen for, at det skal være muligt at købe ren biodiesel til køretøjet på samme måde, som man køber fossil diesel.

Er biodiesel bæredygtigt?

Ja, biodiesel er udvundet af raps dyrket af danske landmænd på markerne eller fremstillet af animalske restprodukter fra landbruget.

Inddrages jord, som kunne bruges til andre afgrøder, til produktion af biodiesel?

Biodiesel produceres af døde dyr og slagteribiprodukter og på grundlag af raps, som dyrkes på en lille del af den danske landbrugsjord.

I Danmark blev der i 2018 dyrket raps på 145.000 hektar. Det samlede danske landbrugsareal var 2,6 mio. hektar. Landmændene bruger afgrøden som nødvendig vekselafgrøde i sædskiftet på markerne.

Det er kun 25 procent af rapsplanten, som udnyttes til bioenergi. 60 procent af planten udnyttes til produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer. Især malkekøerne har brug for proteinholdigt foder, og den danske produktion af foderkager fortrænger importerede sojakager fra især USA og Sydamerika. Dermed er den danske produktion med til at reducere efterspørgslen på importeret soja.

Hvor meget mindre CO2 udledes fra en bil, der kører på biodiesel?

Udledningen af CO2 ved brug af danskproduceret biodiesel i tanken er 70

procent mindre end udledningen fra samme dieselbil, når den kører på fossil diesel. Kilde: Klimarådet.

Hvor meget biodiesel produceres i EU?
Den samlede mængde biodiesel produceret i EU-landene er på omkring 12 mio. ton. om året.

Hvorfor skal vi køre på biodiesel?

Fordi biodiesel skåner miljøet og klimaet. Biodiesel er et velkendt og afprøvet brændstof. Der er kørt millioner af kilometer på ren biodiesel, og der er stor tillid til produktet.

Er biodiesel lovligt at bruge?

Ja, men de danske energiafgifter betyder, at biodiesel er dyrere end fossilt diesel.

Skal der laves tekniske ændringer på køretøjerne for at de kan køre på biodiesel?

Biodiesel kan bruges uden tekniske ændringer i den tunge trafik, dvs. i tanken på fx busser og lastbiler. Der kan dog forekomme lidt flere aflejringer i motoren ved brug af biodiesel, og det betyder, at dieselfilteret skal skiftes oftere. I tilfælde af meget koldt vejr med lave kuldegrader kan der opstå problemer med at biodiesel, da det bliver tyktflydende. Erfaringer fra det nordlige Sverige, hvor der er meget lave kuldegrader om vinteren, viser dog, at problemet er meget lille.

Er der kontrol med biodiesel?

Ja, de biobrændstoffer, som markedsføres i EU, skal opfylde de gældende EU-regler, og alle, der producerer biobrændstof, kan certificeres af et EU-godkendt certificeringsorgan. Certificeringen er en kontrol af biomassens oprindelse og anvendelse til formålet samt en kontrol af slutproduktets CO2-reduktionsevne.

Daka ecoMotion er certificeret i henhold til ISCC-standarden, som er godkendt af EU Kommissionen.

Medfører brug af biodiesel fældning af regnskoven?

En del af biodiesel-produktionen i verden er baseret på palmeolie, hvor plantagerne anlægges på ryddede skovarealer. Den danske produktion af biodiesel fra enten dansk raps eller animalske rester fra dansk landbrug har intet med denne rydning af regnskoven at gøre.

I direktivet fra EU om iblanding af biodiesel var der ikke i første omgang opstillet regler, der forhindrede markedsføring af biodiesel på palmeolie. Men det er blevet rettet i de nyeste regler på området, som blev vedtaget i 2018, og biodiesel baseret på palmeolie og andre lignende råvarer bliver nu udfaset i EU.