VELVILJE BLANDT DANSKE POLITIKERE

En række danske politikere ser positivt på omstillingen til biodiesel

”Selvfølgelig skal vi ikke satse udelukkende på biodiesel i Danmark, men brændstoffet kan blive et skridt på vejen mod den endelige omstilling. Biodiesel kan fyldes i tanken på busser og lastbiler uden tekniske ændringer, og det kan i stigende grad blandes i almindelig sort diesel og dermed gøre brændstoffet mere klimavenligt i en overgang.” Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen.

”Efterspørgslen på biodiesel i Sverige er forbrugerstyret, og det kommer vi også til at se i Danmark. Det bliver forbrugerne, som kræver, at last- og varebiler i byerne kører på biodiesel – også fordi partikelforureningen dermed bliver meget mindre.” Europa-parlamentariker Asger Christensen (V).

”Det er interessant at blive sat ind i de egenskaber, som biodiesel har, ligesom det er godt for det videre arbejde, at jeg i dag har hentet viden om mulighederne. Det er spændende, at der på Mors er et engagement omkring den grønne omstilling.” Energi- og Forsyningsordfører Anne Paulin (S).

”En stor del af lokomotiverne kører fortsat på fossil diesel, og den kan med fordel skiftes ud med dansk biodiesel hurtigst muligt. Det er oplagt, at DSB og Arriva hiver denne klimagevinst hjem. Biodiesel er en løsning, som bør vurderes nøje.” Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

”Biodiesel er win-win for alle parter, når danskproduceret bio-brændstof i øget omfang bruges i biler, lastbiler og busser og dermed nedbringe den danske CO2-udledning.” Miljø- og fødevarepolitiske ordfører, Erling Bonnesen (V)

”Danskproduceret biodiesel er interessant i forhold til de kommende klimatilpasninger. CO2-fortrængningen er meget høj, når fem liter biodiesel CO2-mæssigt svarer til en liter fossil diesel, og derfor bør biodiesel være en del af de kommende års klima løsninger.” Formand for folketingets Klima-, Energi- og forsyningsudvalg, Rasmus Helveg Petersen (V).

”Biodiesel skal tænkes sammen med hvor meget mere el, fremtidens energiforsyning skal baseres på, men jeg tænker at der helt sikkert er potentiale, også fordi vi står med store problemstillinger, specielt i forhold til den tunge transport. Her kan biobrændstof sagtens være en del af den samlede løsning.” Klimaminister Dan Jørgensen (S). 

”Jeg konstaterer, at man bruger forskellige modeller til udregning af CO2-besparelsen i EU-landene. Vi skal have fælles løsninger, og vi skal have fælles regler, for biodiesel bliver en af flere løsninger på fremtidens klima-udfordringer. I dag tager landene hensyn til snævre nationale interesser.” Europa-parlamentariker Asger Christensen (V).